9.204 Spinn

Kjør animasjonen.

Oppgave
Forklar hvorfor vi ikke har energibevaring i denne prosessen.
Forklar hvorfor vi har spinnbevaring i denne prosessen.

Nettressurser