FYSnett

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak

Velkommen til FYSnett

Omslag FYSnett er nettstedet til fysikklæreverket Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Vi som har skrevet læreverket, har her lagt ut læringsressurser for deg som skal arbeide med læreverket. Her finner du blant annet:

  • Simuleringer og annet stoff som det hevises til fra grunnboka
  • Tips til alle oppgavene i læreboka
  • Løsning til utvalgte studiebokoppgaver
  • Animasjons- og simuleringsforsøk
  • Kapitteltester
  • Biografier og annet historisk stoff
  • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner
  • Fysikktabeller

 

Les bruksanvisningen for FYSnett som du finner øverst i høyre meny. Den inneholder mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige elementene.

For lærere finnes undervisningsressurser ved å velge «For læreren» nederst på siden.
Bruk av disse nettsidene er gratis.

Mye av stoffet i dette læreverket bygger på Rom Stoff Tid for videregående skole der også Reidun Renstrøm er medforfatter. Vi takker Renstrøm for hennes mange og gode bidrag.

Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.