9.203 Rullekappløp

Kjør de tre simuleringene Sphere + Disc, Ring + Sphere og Disc + Ring.

Oppgave
Forklar i hvert tilfelle hvorfor vinneren vinner og taperen taper.

Nettressurser