9.202 Kraftmoment og vinkelakselerasjon

Kjør simuleringen, først med Masses Close to the Axis, og deretter med Masses Further out. Kraften F er i begge tilfeller den samme.

Oppgave
Forklar hvorfor vinkelakselerasjonen blir forskjellig i de to tilfellene.

Nettressurser