9.201 Rotasjonsbevegelse

Gå til animasjonenen og svar på disse spørsmålene:

Oppgave
To legemer er festet til et bord som roterer jevnt.
Hvilke av følgende utsagn er sanne:

De to legemene har samme …

  1. vinkelfart
  2. banefart
  3. fart

Nettressurser