9.26

Når sykkelhjulene roterer, har de spinn. Og spinnet er bevart. Siden spinn egentlig er en vektorstørrelse, se side 233, vil spinnets retning også være bevart. Sykkelhjulene vil altså prøve å opprettholde rotasjonsretningen sin.