9.22

Tegn figur.
a) Sett opp uttrykk for spinnet til kunstløperen i de to situasjonene uttrykt ved treghetsmomentet i startposisjonen. Bruk så bevaringsloven for spinn og løs likningen du får, med hensyn på den nye vinkelfarten.

b) Bruk uttrykket for rotasjonsenergi på side 230 og regn ut endringen i rotasjonsenergi uttrykt ved treghetsmomentet. Regn ut forholdet mellom denne differansen og rotasjonsenergien i startsituasjonen. Da kan du finne hvor mange prosent energien har endret seg.