9.14

a) Finn treghetsmomentet til hvert rotorblad ved hjelp av en formel fra tabellen på side 226. Det samlede treghetsmomentet er summen av treghetsmomentene for hvert blad, jf. eksempel 9.5.

b) Bruk uttrykket for rotasjonsenergi fra side 230.