9.11

a) Se Eksempel 9.10 a.
Tegn figur som viser kreftene som virker.
Sett opp sammenhengen mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon på side 227 for tresylinderen og Newtons 2. lov for bøtta. Da får du to likninger med akselerasjon og snordrag som ukjente. Løs dem som i eksempel 9.10a.

b) Se Eksempel 9.10 b.

c) Tegn figur.
Hvor stor er akselerasjonen til bøtta og vinkelakselerasjonen til sylinderen når farten til bøtta er konstant? Hva er da summen av kraftmomentene lik? Sett opp uttrykk for kraftmomentene og løs med hensyn på kraften på veivarmen.