9.03

a) Se Eksempel 9.3.

b) Bruk sammenhengen mellom banefart og vinkelfart på side 221 og løs med hensyn på vinkelfarten. Da får du svaret i rad/s. Regn om til omdr/min ved å bruke at omdr = 2π rad og min = 60 s.