Tips til kapittelet

Anbefalinger

Legg merke til at det til hver likning som beskriver rotasjonsbevegelse, er en tilsvarende likning for translatorisk bevegelse som du allerede har lært. Dermed blir de nye likningene lettere å huske.

Vær nøye med å tegne figurer når du løser oppgaver. Husk alltid å markere hvilket punkt som er omdreiningspunktet du velger for bevegelsen.

Dersom du er uvant med radianer som vinkelmål, må du trene godt på det før du starter arbeidet med kapittelet. En god huskeregel er at én hel omdreining er 2π radianer. Det vil si at en rotasjon på 180° er π radianer.

Regn mange oppgaver i oppgavesamlingen for å få volumtrening.