Bruksanvisning

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de viktigste elementene som ressursene på FYSnett består av.

Hovedmeny

I hovedmenyen til venstre finner du en oversikt over kapitlene i læreboka. Klikker du på ett av dem, vil du få opp en side som viser hele ressurstilbudet i kapittelet.
 
Samtidig vil du få opp en undermeny med de tilhørende delkapitlene. Klikker du på et delkapittel, får du opp en side som viser de forskjellige stoffelementene som hører til delkapittelet.

Innhold

Stoffet på FYSnett er inndelt kapittelvis med følgende hovedelementer:
  • Lærebokhenvisninger
  • Oppgavetips
  • Nettoppgaver
  • Løste oppgaver
  • Kapitteltester
  • Biografier og historie
  • Mer om ... 

Lærebokhenvisninger

PC-ikon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere sider i læreboka er merket med dette symbolet. Det betyr at vi anbefaler deg å bruke stoffet som det henvises til aktivt i arbeidet med kapittelet. Symbolet heviser som oftest til viktige animasjoner og simuleringer med opplegg for hvordan de skal brukes.

Oppgavetips

Til hver eneste oppgave i læreboka har vi laget tips for hvordan oppgaven kan løses. Tipsene inneholder fagråd og føringsråd, og er utformet slik at du selv skal kunne løse oppgaven når du arbeider selvstendig.

Løste oppgaver

For at du skal få tilgang til flere regnede oppgaver og føringseksempler enn det er plass til i læreboka, har vi til hvert kapittel laget fullstendig løsning til 5–10 sentrale oppgaver fra oppgavesamlingen eller andre oppgaver. De løste oppgavene fra oppgavesamlingen er nummerert med samme nummer som der. De øvrige eksemplene, som ikke stammer fra oppgavesamlingen, har nummer fra 300 og oppover.

Nettoppgaver

Vi har laget nettoppgaver der du tar utgangspunkt i en simulering og som inneholder konkrete oppgaver som du skal gjennomføre ved å bruke simuleringen.

Kapitteltester

Til hvert kapittel hører en selvrettende test som du kan ta for å teste deg selv etter at du er ferdig med førstegangsgjennomgåelsen av kapittelet.

Mer om ...

Henvisninger til annet ressursstoff knyttet til kapittelet i form av tekstfiler eller netthenvisninger. Her har vi også samlet noen biografiske og historiske artikler.