Læreboka, 4.–6. opplag

5. og 6. opplag

Side 116

I løsningen av eksempel 4.14a skal det stå v1 = 90 km/h.

Side 120

I løsningen til eksempel 4.16 (både a og b) på side 120 skal enheten til fjærstivheten være N/m, ikke Nm. 

Fasit

4.06: a) 0,10 fJ      b) 617 m/s

 

 

4. opplag

Side 17

I formelen nederst på siden skal enheten være m (meter), ikke m/s.

Side 74

Oppgave 2.02e: det skal står kontaktkrefter, ikke nærkrefter:
«Hvilke av kreftene i denne oppgaven er fjernkrefter, og hvilke er kontaktkrefter?»

Sammendraget side 93

Vi formulerer Sifferregelen slik:

«Når vi gjør beregninger i fysikk, gir vi svaret med like mange siffer som det er i den størrelsen som har færrest gjeldende siffer. Unntaket er addisjon og subtraksjon, da bruker vi like mange desimaler som det er i størrelsen som har færrest desimaler.»

Side 120

I løsningen til eksempel 4.16 (både a og b) på side 120 skal enheten til fjærstivheten være N/m, ikke Nm. 

Side 280

Eksempel 11.1 a)
Siden kelvin er SI-enheten for temperatur, er temperaturen gitt med tre gjeldende siffer (300 K). Riktig svar skal gis med tre siffer: 6,21 · 10–21 J.

Sammenlikn med oppgave 11.03a.

Side 297

I eksempel 11.11 skal det stå «væsken», ikke «vannet» to steder: i introduksjonen til oppgaven og i løsning a.

Fasit

4.06: a) 0,10 fJ      b) 617 m/s

11.03 a) 6,21 · 10–21 J