22.204 Ladning og felt II

Åpne simuleringen. Pilene viser feltets retning. Sorte piler viser sterkt felt, svake (grå) piler viser svakt felt.

Oppgave

a) Sett en av ladningsverdiene lik null. Hva skjer med feltet dersom du nå skifter mellom positiv og negativ ladning på den andre ladningen?

b) Hva skjer med feltet om du varier ladningens størrelse (Magnitude of Charge)?

c) Bruk to ladninger. Studer hvordan det elektriske feltet ser ut når du velger to ladninger med likt eller ulikt fortegn.