Side 718 Simulering av en enkel generator

Enkel vekselstrømsgenerator

I denne animasjonen kan du studere hvordan en enkel vekselstrømsgenerator virker.

  • Studer kretsen, hvordan spenningen induseres og hvordan strømmen varierer.
  • Undersøk sammenhengen mellom grafen som viser spenningen og orienteringen til strømsløyfen i forhold til magnetfeltet.
  • Prøv med og uten strømfordeler (commutator) og undersøk hva forskjellen i kretsen går ut på.