Side 692 Simuleringer med bevegelse av ladd partikkel i syklotron

Syklotron

I fysikk og medisin har en ofte bruk for partikler med stor fart. Til det bruker en såkalte akseleratorer. I denne animasjonen kan du studere hvordan elektriske og magnetiske felt blir brukt til å gi ladde partikler stor energi i en akseleratortype som kalles syklotron.