Side 692 Simuleringer med bevegelse av ladd partikkel i massespektrograf

Massespektrograf

Ved hjelp av de tre animasjonene nedenfor kan du studere de tre delene av en massespektrograf med fartsvelger.

Den første animasjonen viser akselerasjonsfasen, den neste fartsvelgeren (prøv hver av knappene «Just Right - Too Fast - Too slow») og den siste viser masseseparasjonen.

 

Simuleringene er laget med Java. På noen PC-er kan det være nødvendig å endre sikkerhetsinnstillingene for å spille Java-simuleringer. Vedlegget i menyen til høyre forklarer hvordan du går fram.