Side 692 Om massespektrometre

Et massespektrometer brukes til å undersøke mengdeforholdet mellom ulike atomer/molekyler/isotoper i en stoffprøve. Resultatet av en massespektrometerundersøkelse av en stoffprøve er et massespekter. Dette vise mengden av ioner med forskjellige masser i prøven.

Det fins mange forskjellige typer massespektrometre. Noen typer bruker magnetisk avbøyning av positive ioner slik som i en massespektrograf. Figuren nedenfor er en prinsippskisse som viser oppbyggingen av et slikt massespektrometer.

 

23_massespektrometer

 

Stoffprøven blir overført til gassform og ionisert i et ionisasjonskammer. Ionene blir så akselerert i et elektrisk felt og en stråle kommer ut gjennom en spalte. Ionestrålen blir avbøyd i et magnetisk felt. Noen av ionene passerer en ny spalte og kommer inn i en detektor som måler mengden av ioner. Massen til de ionene som kommer inn i detektoren, kan bestemmes fra akselerasjonsspenningen og den magnetiske feltstyrken (se eksempelet på side 694 og oppgave 23.11). Ved å forandre verdien av den magnetiske feltstyrken kan vi skanne stoffprøven og få bestemt ionemassen og mengden av hver av ionene i prøven. Resultatet presenteres som et massespekter med massen på 1. aksen, som vist lengst til høyre på figuren.