Side 691 Simuleringer med bevegelse av ladd partikkel i magnetiske felt

Bevegelse av ladde partikler i magnetiske felt

Studer bevegelsen til ladde partikler i magnetiske felt. Du kan variere fartsretningen, ladningen til partiklene og feltstyrken.