Side 564 Simulering med fotodiode

Lenken nedenfor går gjennom fotodiodens oppbygging og funksjon skritt for skritt. Gå gjennom de ulike delene. Hvis du ikke allerede har gått gjennom simuleringene som er knyttet til sidene 561, så gjør det først.) Hver del inneholder en simulering som forklarer sentrale sider ved egenskapene til dioder. Kjør gjerne simuleringen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene simuleringen tilbyr. Les tekstene som følger med simuleringen.

Se eventuelt også Nettoppgave 18.212.

Øverst i hver simulering står det en lenke til SimReal. Se foreløpig bort fra denne.