Side 561 Simulering med pn-overganger

Lenken nedenfor går gjennom pn-overgangens oppbygging og funksjon skritt for skritt. Gå gjennom de ulike delene.  Hver del inneholder en simulering som forklarer sentrale sider ved egenskapene til halvledere og eller pn-overganger. Kjør gjerne simuleringen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene simuleringen tilbyr. Les tekstene som følger med simuleringen.

Listen med simuleringer er den samme som i Nettoppgave 18.210 og den første i Nettoppgave 18.211.

Øverst i hver simulering står det en lenke til SimReal. Se foreløpig bort fra denne.