Side 541 Simuleringer med absorpsjon og emisjon av fotoner

Den første adressen nedenfor viser på en enkel måte absorpsjon og emisjon av fotoner i hydrogenatomet slik figurene på side 538 viser.

Den andre adressen viser både absorpsjon og emisjon av fotoner ved ulike energioverganger i hydrogenatomet. Energienheten eV svaret til 1,60 · 10–19 J. Eksempel: 12,1 eV = 0,194 aJ, som er energiforskjellen mellom tilstandene n = 1 og n = 3.
Velg energiverdier for det innkommende (gule) fotonet og se hva som skjer.

Den tredje adressen viser absorpsjon av fotoner som går gjennom en gass der atomene har energinivåer som passer til fotonenergien. (Du må ha QuickTime-spiller installert for å se animasjonen.)

Nettressurser