Side 533 Simulering som viser Marsden-Geiger-eksperimentene

Still for eksempel  ”Slit Width” på 4,5 nm. Prøv også med andre verdier.

Nettressurser