Side 469 Simuleringer med interferens

Interferens med vannbølger

Last ned filmsnutten. Den viser interferensmønsteret som oppstår på en vannflate når to bølgekilder svinger i takt. Her kan du se nulte ordens maksimum midt på, og tre maksimaer til på hver side av nulte orden, i alt 7 maksima. Mellom maksimaene ser du områdene med destruktiv interferens, utslokking – linjer der vannet er helt i ro.

Simulering av interferens med vannbølger

Åpne simuleringen nedenfor som viser interferensmønsteret fra to sirkulære bølgekilder. Velg avstand 12 cm og bølgelengde 6 cm (skriv inn 12 i det øverste vinduet og 6 i det nederste og trykk på linjeskift/enter).

Bruk musa og dra den rosa prikken langs nulte ordens maksimum. Da ser du at avstandsforskjellen til alle punkter på den røde nulte ordenslinjen er null.

Drar du avstandsmåleren langs en av de to førsteordensmaksimaene, er avstandsforskjellen 1.

Drar du så avstandsmåleren langs en av de blå utslokkingslinjene får du avstandsforskjell 0,5 eller 1,5.

Sammenlikn observasjonene over med vilkårene for forsterkning og utslokking i rammen på side 469.

Nettressurser