Side 422 Simulering med linser

Simuleringen åpner med en linse (Lens). Hvis det åpner med et speil, kan du velge Lens i boksen der det står Mirror. Du får da opp en samlelinse. Brennvidden kan endres i boksen for f.

Du kan endre objektavstanden p ved å flytte linsa eller objektpila (svart). Det gjør du ved å klikke og dra.

Hvordan går det med bildeavstanden q og forstørringen M når du endrer objektavstanden?

Ved å klikke på boksen med + ved siden av f-boksen får du opp en spredelinse (negativ f).

Gjenta oppgaven ovenfor med denne linsa.

Nettressurser