Side 412 Simulering med speil

Simuleringen åpner med en linse. Velg Mirror i boksen der det står Lens. Du får da opp et konkavt speil. Brennvidden kan endres i boksen for f.

Du kan endre objektavstanden p ved å flytte speilet eller objektpila (svart). Det gjør du ved å klikke og dra.

Hvordan går det med bildeavstanden q og forstørringen M når du endrer objektavstanden?
Ved å klikke på boksen med + ved siden av f-boksen får du opp et konvekst speil (negativ f).

Gjenta oppgaven ovenfor med dette speilet.

Nettressurser