Side 399 Simulering om lysledning

Simuleringen viser hvordan lys totalreflekteres i fiberoptikk. Klikk inne i lyskildeovalen. Du kan da flytte lyskilden opp og ned i en glasstav – eller utenfor glasset – ved å dra i venstre prikk. Vinkelen på lyset endrer du med å dra i høyre prikk. (Prikkene kommer fram når du klikker på simuleringen.)

a) Forklar hva som skjer med lyset når lyskilden er inne i glasset, når du varierer vinkelen.

b) Hold lyskilden til venstre for glasstaven slik at lyset brytes gjennom staven.
Hvorfor fanges ikke lyset inn i glasstaven nå, men slipper gjennom til den andre siden?

Nettressurser