Side 394 Simuleringer med brytning

I simuleringen kan du velge stoff med ulik brytningsindeks på begge sider av den brytende flaten. Du kan også endre innfallsvinkelen ved å klikke og dra i innfallsstrålen.

a) Velg først luft oppe og vann nede. Sett innfallsvinkelen til 30°.
Hva blir da refleksjonsvinkelen og hva blir brytningsvinkelen?

b) Ble lyset brutt til eller fra innfallsloddet?

c) Skift nå til flintglass nede (men behold luft oppe) som har høyere optisk tetthet enn vann.
Hva skjer med brytningsvinkelen når du skifter?

d) Hva er den største brytningsvinkelen du kan få?

e) Skift nå til flintglass oppe og luft nede.
Kan du finne grensevinkelen for totalrefleksjon?

Nettressurser