Side 378 Utdrag av rapporten fra FNs klimapanel. Nytt om resultatene i klimaforskningen.

Nettressurser