Side 292 Simuleringer med forbrenningsmotorer

Forbrenningsmotorer omgir oss over alt og er av avgjørende betydning – på godt og vondt – for vår hverdag. Velg én av de fire motortypene nedenfor og studer simuleringene som viser hvordan de virker. Det er best å gjøre det sammen med en medstudent, for da kan dere diskutere ting som er vanskelige å forstå i simuleringene. Se også nettoppgave 11.203.

Flere av simuleringene er laget med Java. På noen PC-er kan det være nødvendig å endre sikkerhetsinnstillingene for å spille Java-simuleringer. Vedlegget i menyen til høyre forklarer hvordan du går fram.