Side 194 Løsningsstrategier for flere oppgaver

I margen til høyre finner du løsningsstrategi til oppgaver i studieboka. Det vil si at vi for hver oppgave viser hvordan en kan arbeide for å angripe oppgaven og finne ut hvordan den kan løses.

De fleste av oppgavene som er valgt ut er typiske eksamensoppgaver i mekanikk.