Side 176 Simuleringer med bevegelse på skråplan

Også kuer på rulleskøyter kan havne på skråplanet. Start med skråplanvinkel 35° og kumasse 80 kg. La kua stå i ro på toppen av bakken.

  • Det virker to krefter på kua, den grønne normalkraften fra underlaget og tyngdekraften (skråplanet er friksjonsfritt). Den røde pila viser vektorsummen de to kreftene, og er altså ikke noen egen kraft. Varier vinkelen og studer hvordan normalkraften endrer seg, selv om tyngdekraften hele tida er konstant.
  • Forklar hvorfor kraftsummen hele tida er like stor som parallellkomponenten til tyngdekraften.

Start simuleringen.

  • Undersøk om kreftene endrer seg i løpet av bevegelsen.
  • Undersøk hvordan kreftene endrer seg med massen til kua.
  • Hva har kuas masse å si for tida det tar for kua og renne ned skråplanet?
  • Forklar hva hvert av koordinatsystemene oppe til høyre viser, og forklar hvorfor kurveformen er parabolsk.

Nettressurser