Side 164 Simuleringer som illustrerer uavhengighetsprisnippet og kastebevegelser

Kjør animasjonen (velg «Everything»). Du ser en rød ball som faller vertikalt og en blå ball som samtidig faller i et horisontalt kast. Her ser du hvordan den røde ballen har samme vertikale akselerasjon som den blå, slik uavhengighetsprinsippet tilsier, selv om den blå ballen i tillegg har en fartskmponent i horisontal retning.