Side 137 Flere simuleringer som viser bevaring av bevegelsesmengde

Åpne simuleringen. Nå skal du variere «Elasticity of the collision», elastisteten i støtet, fra 0 (fullkomment uelastisk) til 1 (elastisk). Velg at grafene i første omgang skal vise bevegelsesmengde (momentum p).

Prøv så etter tur med like masser på de to vognene, forskjellige farts-retninger og -verdier, og også forskjellige masser.

Prøv også å la grafene vise energi.

Diskuter det du observerer.