Side 136 Simuleringer som viser bevaring av bevegelsesmengde

Kollisjon I

Åpne simuleringen, og sett Elasticity of the collision til 1 (Dette er den nederste innstillingen). Velg at grafene i første omgang skal vise bevegelsesmengde (momentum p).
Prøv så etter tur med like masser på de to vognene, forskjellige farts-retninger og -verdier, og også forskjellige masser. Prøv også å la grafene vise energi.
Diskuter det du observerer.

Kollisjon II

I denne simuleringen kan vi studere en kollisjon/støt. Velg side 2 Bevegelsesmengde og gjennomfør oppgavene A til F.