Side 37 Simuleringer med fall med og uten luftmotstand

Simulering med fritt fall

Simuleringen viser fall i luft for en ball fra 4 meters høyde. Velg Release ball. Noter tida fallet tar og studer de tre grafene som komemr fram. Hva viser de?

Innfør vakuum ved å stille air density til 0. Velg Release ball. Noter den tida fallet tar og studer de tre nye grafene som kommer fram i tillegg til de gamle. Prøv å forklare forskjellen på formen til hver av de sammenhørende grafene.

Kanskje du må trykke på Clear trails et par ekstra ganger ved FRITT FALL. Gå eventuelt ut av simuleringen (bakoverknappen) og inn igjen.