24.208 Vekselstrømsgenerator

I denne simuleringen kan du studere hvordan en vekselstrømsgenerator virker.
Pass på at «Uden strømfordeler» er valgt.

Oppgave

a) Hvor er strømsløyfen i rotasjonen sin når den induserte spenningen er maksimal? Forklar med Faradays lov.

b) Hvor er strømsløyfen i rotasjonen sin når den induserte spenningen er minimal? Forklar med Faradays lov.

c) Hvorfor øker spenningen i grafen når du øker omdreiningstallet?

d) Forklar forandringen i spenningsgrafen når du velger «Med strømfordeler».