24.207 Faradays induksjonslov, fluksendring og ems

Denne simuleringen viser hvordan den induserte spenningen (emsen) i en spole endrer seg etter hvert som det inntreffer endringer i den magnetiske fluksen gjennom spolen.
Beveg stavmagneten inn mot spolen, gjennom den, og tilbake igjen.

Oppgave

a) Forklar hvorfor fluksen først øker, så er konstant og deretter avtar.

b) Forklar formen på grafen som viser den induserte spenningen.

Nettressurser