24.206 Faradays induksjonslov og strømretning

Åpne simuleringen og klikk «Begin». Nederst kan du regulere magnetfeltstyrke (klikk på verdien) og retning (klikk på ·/x), skinneavstand (klikk på verdi), fart (klikk på fartsnivå eller på høyre/venstre) og motstand i kretsen (klikk på verdi).

Strømmens styrke og retning er vist ved en grønn pil og en lyspære til venstre i simuleringen.

Oppgave

a) Hvordan før du størst mulig strøm i lampen (lang grønn pil og sterkt gult lys)?

b) Hva skal til for å snu strømretningen?

c) Klarer du å forklare strømretningene ut fra Faradays lov? (Nøtt)