24.205 Magnetisk fluks

I denne simuleringen kan du se hvordan den magnetiske fluksen endrer seg når en stavmagnet blir ført gjennom en enkel spole.

Oppgave
Skriv en kort forklaring på hvorfor fluksgrafen får denne formen.

Nettressurser