24.203 Forsøket til Faraday i 1831

Denne simuleringen svarer i hovedtrekk til forsøket vi omtaler på side 708. Det er også en idealisert utgave av forsøket som Faraday gjorde i 1831 da han oppdaget induksjonsfenomenet.

Oppgave
a) Slutt kretsen ved å peke på bryterarmen og klikke. Hvilken vei slår kompassnåla ut?
Pek på bryteren igjen og klikk. Hvilken vei slår kompassnåla ut nå?

b) Sammenlikn det du har gjort og sett i a med forsøket vi omtaler på side 708.
Forklar likheter og forskjeller.

Nettressurser