24.202 Strømsløyfe inn i / ut av magnetisk felt

Åpne simuleringen og velg «Magnet» under grafen. Klikk «play»-ikonet under bildet for å registrere ems i grafen.

Oppgave

a) Eksperimenter med ulik fart når du drar magneten inn og ut av spolen.

b) Hva endrer seg i forhold til spørsmål a når du velger «Revers» og beveger spolen rundt magneten?

c) Gå tilbake til «Magnet»  og plasser magneten inni spolen. Beveg magneten fram og tilbake. Hvorfor får du ikke utslag på strømmåleren nå?

 

Merk at det norske ems (elektromotorisk spenning) svarer til det engelske emf (electromotive force).

Simulering ligner på forsøket vi omtaler i margen nederst på side 707.