24.201 Magnet inn og ut av spole

Oppgave

a) Undersøk hva som skjer når du drar magneten inn og ut av spolen med musa. Prøv også å flippe magneten og se hvordan det påvirker strømmen.

b) Hvilken rolle spiller farten du beveger magneten med for strømmen i kretsen?