23.211 Likestrømsmotor

Med denne animasjonen kan du studere hvordan en elektromotor som drives med likestrøm virker. Det er den type motorer som for eksempel finnes i batteridrevet leketøy, eller startmotoren i bilen.

Oppgave
a)  Hvilken sammenheng er det mellom kommutatoren og retningen på kraften på Lorenzkraften? (Lorenzkraft er et vanlig navn på den magnetiske kraften på en leder)

b)  Hva skjer om du snur strømmen?