23.209 Syklotronen

I fysikk og medisin har en ofte bruk for partikler med stor fart. Til det bruker en såkalte akseleratorer. I denne simuleringen kan du studere hvordan elektriske og magnetiske felt blir brukt til å gi ladde partikler stor energi i en akseleratortype som kalles syklotron.

Oppgave
a)  
Studer teksten og finn ut hvor det elektriske feltet befinner seg og hvor det er magnetisk felt.

b)  Kjør simuleringen, og hold et øye med hvordan verdien for den kinetiske energien, KE, endrer seg.

c)  Trykk på knappen for å øke det elektriske feltet og studer hva som skjer.

d)  Trykk på knappen for å øke det magnetiske feltet og studer hva som skjer.

e)  Hvor stor energi klarer du maksimalt å gi partikkelen før den forlater syklotronen?