23.207 Styring av ladd partikkel

Simuleringen viser en positiv partikkel i et magnetfelt. Velg Play for å gi partikkelen startfart.

Oppgave

Prøv, ved å regulere farten og skifte på feltretnignen, å styre partikkelen til punktet (10 m, 5 m), altså øvre høyre hjørne i koordiatsystemet på kortest mulig tid. Konkurrer med medelever.