23.205 Solenoid (spole)

Åpne simuleringen. Velg current direction og magnetic field vector. Koble ledningene til spenningskilden med musepekeren. Still spenningen på 2 volt.

Oppgave

a) Hva skjer med feltstyrken i spolen når du øker spenningen?

b) Hva skjer med feltstryken i sponen når du snur strømretningen (bytt om ledningene fra spenningskilden)?

c) Spiller retningen til spoleviklingene noen rolle for magngnetfeltet i spolen?