23.202 Magnetisk felt og jernfilspon

Simulering 1 viser hvordan en kompassnål viser feltet rundt en stavmagnet.
Flytt kompassnåla rundt med musa. Feltlinjene følger kompassnåla.
Hver gang du slipper kompassnåla med musa, så vil feltlinja i det punktet bli igjen på skjermen.

 

Simulering 2. Åpne simuleringen. De små kompasspilene viser feltretningen. Instrumentet som viser feltstyrken B kan du flytte rundt med musepekeren.

a) Velg Bar (stavmagnet). Beskriv feltet, både hvordan retningen og styrken varierer.
b) Velg Coil (spole). Beskriv feltet, både hvordan retningen og styrken varierer.
c) Velg Earth. Beskriv feltet, både hvordan retningen og styrken varierer.