22.203 Ladning og felt I

Åpne simuleringen. Velg Electric Field og Direction only.

Oppgave

a) Plasser ut to positive (røde) røde ladninger. Beskriv retningen til feltet rundt de to ladningene.

b) Bytt de positive ladningen med negative. Hva skjer med feltretningene nå?

c) Hvordan ser feltretningene ut med en positiv og en negativ ladning?

d) Sett inn en gul sensor i feltet. Den måler feltstyrke i tillegg til retning (pillengde og –retning) for de forskjellige feltene i a, b og c.

e) Prøv med flere positive og negative ladninger og se hvordan feltet påvirkes.