22.201 Krefter mellom ladninger I

Åpne simuleringen og gjør deg kjent med den. Du kan gjøre figuren større ved å dra i nedre høyre hjørne. Du kan endre avstanden mellom ladningene ved å dra i en av dem.

Oppgave
Studer hva som skjer med retningen og verdien av kreftene mellom ladningene når du etter tur endrer avstand, ladningsverdier og fortegnet til de to ladningene.